Hej Søren, så skal man kigge på tavlerne hvis man står på perronen, eller besøge rejseplanen. Denne interaktive version er blot en klikbar plakat som gør at du ikke selv skal tælle minutter eller afkode viastation på plakaten. Det er bare en infografik og kan ikke mere end det 😊 Du har en god pointe, og det er selvfølgelig noget Metroselskabet burde gribe, hvis de vælger at implementere dette kort. – de har jo også dataen til at gøre det. Det handler om hvor kortet besøges. Er det på perronen kunne man antage at man vil afsted med det samme, men kigger man på det i bussen på vej dertil eller hjemme på computeren, er det knap så vigtigt, for man kan alligevel ikke nå det forsinkede tog.

Written by

Product Designer and entrepreneur with a strategic UX/UI and problem solving mindset — Try Browzery.com 🎉

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store