Hvorfor min søns madkasse blev set mere end 35.000 gange på en uge

Image for post
Image for post

For godt en uge siden stod jeg en mandag aften midt i madpakkelavningen, med en undren og frustration som førte til et hurtigt opslag på Linkedin.

Opslaget handlede om hvor vidt min søn havde spist sin grapefrugt, eller om den på anden vis var blevet væk.

Samtidig blev en frustration om hans madkasses design delt, sammen med en hurtigt mobiloptaget film af netop madkassen.

“Det begyndte at vælte ind med likes, kommentarer og anmodninger.”

Jeg er ikke en der jævnligt skriver opslag på Linkedin og jeg har heller ikke gået op i strategisk at opbygge netværk m.m.
Jeg har mere være fluen på væggen, der er fuldt lidt med på siden.

Derfor blev jeg overrasket da opslaget allerede samme aften begyndte at tage fart. Det begyndte at vælte ind med likes, kommentarer og anmodninger. Siden har jeg slået flere opslag op, som ikke kommer i nærheden af opslaget med Williams madkasse.

Så hvad er det der netop giver dette opslag så bred organisk reach?

Her er mit bud på hvorfor:

Ægte, upoleret indhold og ærligt
Opslaget blev lavet netop midt i madpakken, og det afspejler det også. Teksten kunne trænge til en korrekturgennemgang, og videoen ryster og har dårlig belysning. Men det er ærligt og troværdigt. Hvis indholdet virker for pænt og gennemarbejdet, er der som regel en skjult agenda — og det har dette oplag tydeligvis ikke.

Relaterbart
Alle forældre kender til at lave madpakker, og flere står sikkert også som jeg og vurderer mængden af sundt og mindre sundt, hver aften. Det vækker interesse.

Emne
Selvom opslaget handler om en madpakke, handler det i virkeligheden om hvorvidt man skal stole på sine data fra f.eks analytics alene, eller om man ikke burde lave brugertest. Brugervenlighed og UX er på tale i de fleste virksomheder, og derfor kan de fleste identificere sig med problemstillingen.

Anderledes
Hvad laver en madkasse på Linkedin? Opslaget er anderledes fra de opslag vi normalt ser på linkedin, og skildrer sig ud fra jobsøgende eller videoer af folk der vil sige noget klogt. Det er et frisk pust.

Platform
Havde jeg delt opslaget på Facebook ville det slet ikke have haft samme effekt. Selvom opslaget havde et privat afsæt, så havde det også en professionel pointe, og på Linkedin er vi netop forbundet godt med andre med sammen professionelle interesse som har skabt den store organiske reach.

Ufarligt indhold
Opslaget har ikke nogen politiskholdning. Du vælger ikke “side” ved at like eller kommentere, da indholdet er ufarligt at have en holdning til.

Opslaget har i skrivende stund fået
336 Likes, 32 Comments og 37,138 views.
(et view er når man har set mere end 3 sekunder af filmen)

Antallet af views ift antallet af likes og kommentarer overrasker mig, og viser at mange kigger til på Linkedin, uden at interagere eller blande sig.

Samtidig giver det også et billede af Linkedin’s algoritme der kan give så mange visninger, ud fra så få likes og kommentarer.

Hvad tror du skyldes det høje antal af views?

Written by

Product Designer and entrepreneur with a strategic UX/UI and problem solving mindset — Try Browzery.com 🎉

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store